...

De brief die getekend is door een vijftigtal kinderartsen en -psychiaters, vertrekt van de vaststelling dat er geen sprake meer van is om de scholen deze week volledig te openen - omdat de IC-diensten van de ziekenhuizen nog steeds vol liggen, en het niet gelukt is om met de beperkende maatregelen in de Paasvakantie de epidemie voldoende terug te dringen.Maar onderzoek in het binnen- en het buitenland stelt met toenemende duidelijkheid de gezondheidsschade vast die de sluiting van scholen en de lock-downrestricties bij jongeren teweegbrengen.De kinderartsen zeggen zelf er niet meer te kunnen naast kijken: "Sinds een drietal maanden worden onze gezondheidsdiensten overspoeld door zorgwekkende gezondheidsproblemen bij jongeren: suïcidepogingen en automutilatie, anorexia nervosa, depressie, intrafamiliaal geweld en misbruik, obesitas, overmatige blootstelling aan schermen en aan schadelijk internetgebruik zoals cyberpesten en sexting (enquêtes van de beroepsverenigingen van kinderpsychiaters)."Wat de ziekenhuizen voor de intensieve zorg proberen te vermijden, is dagelijkse kost geworden voor de jeugdpsychiatrie, stellen de auteurs vast: we moeten voortdurend kiezen wie wel aan de beurt kan komen - door deze 'triage' blijven veel jongeren die acuut zorg nodig hebben verstoken van de vereiste hulp."Omdat ons schools kader de unieke kans biedt om alle schoolplichtige jongeren te bereiken, moeten scholen in deze crisis maximaal de kans krijgen om hun preventieve functie ten aanzien van het globaal welzijn van leerlingen een volwaardige plaats te geven naast het schools leren", luidt het."Dat kan door scholen voltijds te heropenen, zorg te dragen voor het welzijn van de leerkrachten, de focus in het derde schooltrimester te leggen op de essentiële leerstof en tijd en middelen vrij te maken voor verbindende en verrijkende activiteiten binnen de klasbubbel, zoals een klasgesprek en een sportieve of culturele activiteit."De open brief staat momenteel al te lezen op de website van Het Laatste Nieuws.