...

De kinderartsen verwijzen naar de aanbevelingen van het recente KCE-rapport: 17 kraamklinieken zouden de deuren moeten sluiten omdat er niet genoeg bevallingen plaatsvinden. Ze betreuren dat er blijkbaar alleen aan de centen wordt gedacht, niet aan kwaliteit.Ze houden dan ook hun hart vast voor wat er zal gebeuren met de pediatrische diensten in de ziekenhuizen. Zullen die ook worden opgedoekt? De kinderartsen wachten nu eerst het rapport af van het Kenniscentrum over de werking van de kinderafdelingen.Maar de kinderartsen willen nu al enkele zaken kwijt aan de minister van Volksgezondheid. In een open brief roepen ze op om de toegankelijkheid van kindergeneeskunde te blijven verzekeren.Dat misschien kinderafdelingen in bepaalde ziekenhuizen zullen moeten verdwijnen, wil niet zeggen dat ook de pediatrische consultaties er kunnen stopgezet worden of dat er geen spoedbehandeling moet mogelijk zijn.Dat zal dan moeten georganiseerd worden op het netwerkniveau.Geld dat door het sluiten van kinderafdelingen vrijkomt moet opnieuw in de kindergeneeskunde geïnvesteerd worden.Er is behoefte aan de mogelijkheid van kortdurende opnames op lokaal niveau, aan het uitbouwen van dagziekenhuizen, aan het uitrollen van effectieve transmurale zorg.Ziekenhuizen proberen nu al aan die behoeften te voldoen maar krijgen daar geen geld voor. Besparingen kunnen dan ook alleen maar dienen om dit soort nieuwe initiatieven mogelijk te maken.De kinderartsen, bij monde van van de voorzitter en de ondervoorzitter van de beroepsverenigingen - dokter Tyl Jonckheer en dokter Marianne Michel - vragen de minister dan ook om constructief overleg.Dat is in het belang van de gezondheid van het kind, benadrukken ze nog.