...

Dat stelt de Belgische Academie Kindergeneeskunde (*) naar aanleiding van de internationale dag van de rechten van het kind op 20 november. Onderzoek toont aan dat 15 à 20% van de kinderen op pediatrie gedrags-, emotionele en/of opvoedingsproblemen vertonen. Van belang is uiteraard dat problemen vroegtijdig gedetecteerd, adequaat behandeld of deskundig doorverwezen worden. Om een organische pathologie uit te sluiten kloppen de ouders in eerste instantie meestal bij de kinderarts aan.Tweesporenbeleid Essentieel is dat men van bij het begin een tweesporenbeleid volgt met aandacht voor de medische én psychopedagogische aspecten. "Deze aanpak," aldus de BAK, "vertrekt vanuit een biopsychosociaal model en erkent het kind in zijn totaliteit. Zo is er meer aandacht voor het complexe samenspel van somatische, psychische en omgevingsfactoren die ziekte en gezondheid bepalen." Dit voorkomt ontgoochelde ouders omdat men geen organische oorzaak voor de klachten vindt. Soms is dat een reden voor 'medical shopping'.Europees HandvestDe uitbouw en financiering van goed uitgebouwde psychopedagogische teams met onder meer spelbegeleiders, psychosociale begeleiders, kinderpsychologen, (ortho)pedagogen en een kinder- en jeugdpsychiater zijn volgens de BAK onmisbaar op een pediatrie-afdeling. Het zieke kind heeft recht op totaalzorg zoals dat ook verdedigd wordt in wettelijke verdragen zoals het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind, het Child Friendly Healthcare Initiative, het Europees Handvest voor de rechten van het kind in het ziekenhuis en het zorgprogramma pediatrie. Recent onderzoek op vraag van het college Pediatrie door professor Petry (KU Leuven) leert dat heel wat ziekenhuizen nu al psychopedagogische ondersteuning verlenen op pediatrie. De algemene ziekenhuizen investeren dus in goed uitgebouwde psychopedagogische teams.GeldDe noden zijn echter groter dan wat men aanbiedt. Qua financiering volstaat het huidige zorgprogramma pediatrie niet. De ziekenhuizen zoeken dus bijkomende middelen. Gezien de slechte budgettaire toestand van de meeste ziekenhuizen is de financiële ruimte echter zeer beperkt. Volgens de BAK is er grote nood aan meer middelen, personeel, universitair geschoolde disciplines, infrastructuur en opleidingen. De psychopedagogische ondersteuning moet dus geprofessionaliseerd worden met aandacht voor intervisie en supervisie. Dat alles staat haaks op het A-programma (vooral daghospitalisatie) in het zorgprogramma pediatrie. Dat stelt immers juist minder wettelijke eisen voor omkadering en infrastructuur. Hierdoor, zo vreest het College pediatrie, ontberen tal van kinderen de totale zorgaanpak waarop ze recht hebben.