...

De oproep gebeurt gezamenlijk met Unicef België en de Belgische Paediatric Covid-19 Task Force. De organisatie wijst op de sterke negatieve impact van een schoolsluiting.Schadelijke op allerlei vlakDie is niet alleen nadelig voor het leertraject maar ook voor fysieke en mentale welzijn en gezondheid van kinderen en jongeren, hun algemene ontwikkeling en veiligheid. Dat blijkt genoeg uit verschillende wetenschappelijke studies, stellen de organisaties. In de sociale media is heel wat druk merkbaar om scholen opnieuw te sluiten nu varianten van het coronavirus de epidemie lijken aan te wakkeren. Maar kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en pleitbezorgers voor kinderrechten gaan daartegen in: het openhouden van de scholen is aangewezen en gerechtvaardigd."Als jongeren verder worden blootgesteld aan een schoolsluiting, zullen de gevolgen van een dergelijke maatregel een duidelijk negatieve impact hebben op verschillende domeinen en op een hele generatie. Onderwijs is een van de sterkste determinanten van gezondheid", zo luidt het."Zonder het structurerend, zin- en richtinggevend en ontwikkelingsstimulerend aanbod van school verslechteren de fysieke conditie en het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren aanzienlijk.""Dit vergroot de ongelijkheidskloof en de sociale uitsluiting, met een toename van het percentage jongeren dat in armoede leeft en de school verlaat zonder opleiding en diploma, met blijvende gevolgen voor hun gezondheid en werkgelegenheid." Zonder het vangnet van de school zijn een aantal kinderen en jongeren bijzonder kwetsbaar voor huiselijk geweld en mishandeling, luidt het verder. Overmatige en schadelijke blootstelling aan het internet en het wegvallen van fysieke activiteit zijn andere gevaren.Laatste redmiddel Een schoolsluiting moet dus het laatste redmiddel blijven. Kinderen en jongeren zijn een kwetsbare, prioritaire groep. Ook het veilig open houden van de secundaire scholen moet prioritair blijven. Na een lockdown moeten de scholen als eerste heropenen.Als een schoolsluiting toch onvermijdelijk is, moet onderwijs en opvolging vanop afstand verzekerd worden. Voor de meest kwetsbare jongeren en kinderen en voor hen van wie de ouders niet thuis kunnen werken, blijft contactonderwijs bovendien toch noodzakelijk. Na een lockdown is de sluiting van de scholen ook de eerste maatregel die de overheid ongedaan moet maken, en moet er een effectief hersteltraject volgen.Bij voorkeur moet evenwel ingezet worden op strenge preventiemaatregelen, en op performante test and tracing.Scholen zijn geen motor van de epidemie - wanneer het virus er sterker gaat circuleren weerspiegelt dat de toename van de activiteit ervan in de samenleving. Leraren lopen geen grote relatief risico dan de rest van de bevolking, maar ze moeten zeker een prioritaire beroepsgroep vormen binnen de vaccinatiestrategie.