...

"Voor de jonge generatie lijkt het een slechte zaak", zegt Armando Barillari. Barillari spreekt als past president van de Academie Kindergeneeskunde. Maar hij nuanceert meteen. "We waren evenwel nooit vragende partij voor die verplichting. Tijdens de onderhandelingen en acties van 2006 stonden we met de Academie wel op grotere entiteiten. Dat is door het kabinet Demotte vertaald in die verplichting, wat dan weer een conflict met Zorgnet Vlaanderen veroorzaakte."Barillari weet dat de norm van vier problematisch is voor kleinere ziekenhuizen als daar geen begeleidende maatregelen tegenover staan. "In een systeem waar je met twee of drie de wacht moet delen, loop je op een breekpunt. Op lange termijn is de enige oplossing minimaal een bezetting van vier of zelfs vijf. Dit is ook al het derde uitstel van de verplichting."Een definitieve reactie van de Academiekomt erwellicht na de vergadering volgende week.Wachtdienst is de helYves Louis (Bvas en Vlaams artsensyndicaat) vindt dat de kinderartsen al heel wat te danken hebben aan minister Onkelinx. De jongste maatregelen in het akkoord verbeterden hun situatie gevoelig. Hij is het eens met het uitstel: "Beter uitstel dan een slechte beslissing".Uiteraard blijft hij niet blind voor de moeilijke situatie vandaag: "Een wachtdienst als kinderarts in een groot ziekenhuis is vandaag de hel. Je staat 24u op 24 onder enorme stress, dat moet veranderen op termijn."Hij vraagt zich wel af waar de Academie het recht haalt om grotere entiteiten te eisen. Dan zou in sommige regio's de toegankelijkheid aanzienlijk verslechteren.Als oorzaak van de toenemende druk verwijst hij naast de vervrouwelijking ook naar het tekort aan huisartsen voor de wachtdienst (vooral langs Franstalige kant, maar de volgende jaren wellicht ook bij Nederlandstaligen). Dat zorgt voor almaar meer doorverwijzingen naar de spoed."Komt nog bij dat zeker langs Nederlandstalige zijde een nijpend tekort aan kinderartsen heerst. Vandaag moeten we kiezen tussen wat wenselijk en haalbaar is", analyseert hij. "En tot slot zal ook de aanzienlijke bevolkingsaangroei de zaak niet verbeteren."Yves Louis ziet geen oplossing voor de onmiddellijke toekomst. En hij waarschuwt: "Sluit je een dienst pediatrie, dan tref je ook de materniteit en wordt je spoed niet meer erkend. Een vicieuze cirkel."