...

De administratie wil dat, als er kinderen behandeld worden, er altijd een kinderarts aanwezig is in het chirurgisch dagziekenhuis. De Vlaamse administratie deelde de nieuwe marsorders op 15 januari schriftelijk mee aan de hoofdgeneesheren. De pediaters, die niet rechtstreeks geïnformeerd werden, reageren verbolgen. Hun voornaamste argument is het nijpende tekort aan ziekenhuispediaters. Volgens de FOD Volksgezondheid waren er op 31 december 2012 1.746 pediaters (702 mannen en 1.044 vrouwen). Maar de meesten van hen werken in een privépraktijk, buiten het ziekenhuis. "Momenteel zijn er 600 à 700 ziekenhuispediaters in België. Het beroep vervrouwelijkt snel", stelt medeondertekenaar pediater Yves Louis. "Als men de eisen in het ziekenhuis alsmaar verstrengt, dan zullen nog meer kinderartsen voor een privépraktijk opteren."'Nauwelijks problemen'De nieuwe richtlijn is niet enkel moeilijk toepasbaar, ze is ook weinig zinvol, aldus Louis. "De meeste chirurgische dagziekenhuizen beginnen om 7 uur. De permanentie voorziet een aanwezigheid tot 17 uur. Deze zeer strikte toepassing van de federale wetgeving beoogt kwaliteitsverbetering, maar in de praktijk zijn er nauwelijks problemen in het chirurgisch dagziekenhuis. Als het misloopt, dan is dat achteraf, als het kind al weg is. Laat ons de vrijheid zelf lokaal een regeling uit te werken."