...

Dat verklaarde de minister van volksgezondheid vorige week in de Kamercommissie. De kinderartsen trokken onlangs nog eens aan de alarmbel omdat de erkenning al jaren uitblijft.Maggie De Block erkent wel dat ze over deze subspecialisaties een advies van de 'Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen' heeft ontvangen. Maar die Hoge Raad heeft nog heel wat meer adviezen over beroepstitels afgeleverd, zegt ze.Dit jaar gaat de prioriteit naar de hervorming van KB78, en de algemene erkenningscriteria voor specialisten, voor de stageplaatsen en voor de stagemeesters. Verder naar de dossiers van de gerechtspsychiaters, dermatologen, klinisch genetici, psychiaters en interventieneurologen.Het advies over subspecialisaties in de kindergeneeskunde wil de minister ook grondig bekijken, waarbij de werkelijke behoefte op het terrein zorgvuldig wil natrekken. Deze subspecialisten zouden volgens de minister vooral aan de slag gaan in tertiaire, zeer gespecialiseerde zorgprogramma's. Het zou daarom gaan om een erg beperkte groep van kinderartsen die vooral in universitaire ziekenhuizen actief zijn en die multidisciplinair sterk omkaderd zijn.De minister belooft wel het College Pediatrie en de Koninklijke Academie voor Kindergeneeskunde op de hoogte te brengen van de gang van zaken.