...

De Vlaamse regering keurde vandaag principieel een nieuw ministerieel besluit goed over de werking van de consultatiebureaus. De vergoeding van zelfstandige artsen wordt opgetrokken van 39,40 naar 58 euro per uur. Wanneer het nieuwe uurtarief precies ingaat, is nog niet bekend. Het besluit van de Vlaamse regering moet eerst nog voor advies naar de Raad van State. Artsenkrant kon het al inkijken.De beslissing om de uurlonen voor artsen op te trekken, past in het zogenaamde Prego-plan om de preventieve gezinsondersteuning van jonge gezinnen te versterken. Het hogere tarief is bedoeld om de verloning van zelfstandige artsen meer "marktconform" te maken. Minister Jo Vandeurzen lanceerde het Prego-plan in oktober 2010, samen met onder andere Domus Medica. Het plan moet de preventieve rol van Kind en Gezin op medisch, psychosociaal en pedagogisch vlak versterken. In dat verband wil Kind en Gezin het partnership met de artsen opwaarderen. De te lage tarieven in de consultatiebureaus zijn een oud zeer, er wordt al jaren over geklaagd. Aan de verloning van de artsen-bedienden wijzigt het besluit voorlopig niets. In 2012 start Vandeurzen een dialoog met de artsen-bedienden en de consultatiebureaus.