...

De app is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Gobiquity. In de VS maken vooral kinderartsen gebruik van deze GoCheckKidsapp. Kind en Gezin was op zoek naar een vervanging van de bestaande apparatuur en besloot als eerste in Europa ook de app voor smartphone te gaan toepassen.Verpleegkundigen van K&G testen het oog op de leeftijd van 15 maanden, en een tweede keer op de leeftijd van 30 maanden. Zo krijgen 700 verpleegkundigen die het onderzoek verrichten van Kind en Gezin een iPhone7+, die compatibel is met de app en beschikt over een adequate camera.Opsporing van oogafwijkingen gebeurt aan de hand van de reflectie van een flits. Amblyopie (een lui oog) kan zich ontwikkelen door strabisme, sterkteafwijkingen tussen beide ogen of deprivatie (afhangend ooglid of vertroebeling van het licht).Wanneer de verpleegkundige een afwijking ontdekt, volgt een doorverwijzing naar de oogarts voor verder onderzoek."Onze systematische, gratis oogscreening en de grootschaligheid ervan zijn uniek. Elk jaar checkt Kind en Gezin de ogen van meer dan 90.000 kinderen", zegt dokter Kristel Boelaert, centraal adviserend arts . Naast jonge kinderen in Vlaanderen gaat het ook om Brusselse baby's.De resultaten van het onderzoek komen in het elektronisch kinddossier terecht, dat K&G via de elektronische kluis (Vitalink) deelt met schoolartsen van de CLB en andere artsen die het kind behandelen, zoals de huisarts.