...

Op 25 mei vond structureel overleg plaats op het kabinet van Vlaams volksgezondheidsminister Van Deurzen met vertegenwoordigers van de erkende syndicaten, en van SVH en Domus Medica. In opvolging van de eerstelijnsconferentie lag de focus sterk op de totstandkoming van de eerstelijnskluis.Drie firma's zijn bezig met het bouwen van de componenten van de kluis en met de ontwikkeling van connectoren om de gegevensuitwisseling moeiteloos te maken.Medicatieschema is goede startOndertussen maken de Vlaamse en federale overheid precieze afspraken over het kadaster van de zorgberoepen. De Vlaamse overheid zou in oktober van dit jaar een lijst klaar hebben van de zorgverleners die vanuit Kind en Gezin en de CAW's in aanmerking komen voor toegang tot eerstelijnskluis.De federale overheid zou tegen april volgend jaar klaar zijn met het kadaster van de zorgberoepen. Op grond daarvan moet dan verder worden afgesproken wie tot welke gegevens in de kluis toegang krijgt.Als eerste project voor de eerstelijnskluis zouden medicatieschema's voor individuele patiten worden geregistreerd. Voor Erika Van Nuffel, woordvoerster van Domus Medica, is dat een juiste keuze. "Over wat er in zo een medicatieschema moet komen is er het meeste duidelijkheid." Huisartsen, specialisten en apothekers waken samen over de inhoud."Voor het Asgb is de grote bekommernis dat de huisarts niet de enige leverancier mag zijn van alle gegevens. Hij is niet de administrator die erop aangesproken wordt als gegevens niet volledig zijn", zegt Reinier Hueting, die ook op het overleg aanwezig was. Erika Van Nuffel sluit daarbij aan: "De huisarts zal zijn gegevens niet beschikbaar stellen als niet duidelijk is wat de meerwaarde is voor hem."Kind en GezinVoor het Asgb was de samenwerking tussen de huisartsenkringen en Kind en Gezin een belangrijk item. "Daarover werden tussen Kind en Gezin en Domus Medica afspraken gemaakt. Maar als de betaling per uur ondermaats blijft, zullen huisartsen niet bereid zijn in te staan voor de permanenties - zelfs met een bredere omkadering vanuit Kind en Gezin."Volgens Erika Van Nuffel is het te vroeg om een evaluatie te maken. "Iedereen is het erover eens dat er een graduele verhoging moet komen van vergoeding voor de huisartsen. Maar hierover zijn nog geen algemene richtlijnen. Er lopen twee proefprojecten - een in Boom en een in Oostende - waarvan de opzet te divers is om er al algemene conlusies uit te kunnen trekken. Het is aan de kringen om te onderhandelen met Kind en Gezin over welke vergoeding de huisarts krijgt."