...

Het volledige programma voor de follow-up van een baby omvat minstens 14 contactmomenten - met twee bezoeken aan huis. 'Minstens', want het standaardschema kan worden aangevuld om tegemoet te komen aan specifieke behoeften. Het hele programma wordt nu hervat - al kan het eigenlijke tempo van de terugkeer naar het schema op lokaal niveau wat verschillenDe gebruikelijke maatregelen worden in acht genomen (masker dragen, handen ontsmetten, zo goed mogelijk afstand houden,...). Bij ziekte van het kind of begeleidende ouder verplaatst men de afspraak. Wanneer een van de gezinsleden verdachte symptomen heeft wordt ook het huisbezoek uitgesteld.De maatregelen houden bovendien in dat de tijd van het consult beperkt wordt tot 15 minuten. Omdat ouders niet met vragen zouden blijven zitten moedigt Kind en Gezin hen aan om Whatsapp, sms, e-mail of de Kind en Gezinlijn te gebruiken.Het gehoor en de ogen worden getest, het vaccinatieschema moet worden afgewerkt, ... maar het 'huisbezoek' op 6 weken en het consult op 18 maanden kan eventueel vanop afstand gebeuren. Het volledige schema zetten we nog eens in een boxje.