...

De bekende consultatiebureaus, waar jonge kinderen opgevolgd worden, evolueren de komende jaren naar 'Huizen van het kind'. In Boom, Genk en Oostende lopen al proefprojecten. Vanaf 2013 volgt de rest van Vlaanderen. In het Huis van het Kind worden alle initiatieven rond gezinsondersteuning samengebracht, zei Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).Vandeurzen sprak daarover vandaag in Antwerpen. Hij wees op de laagdrempeligheid van de consultatiebureaus, waarvan het aanbod wordt uitgebreid. "We hebben met Kind en Gezin een aantal plannen op tafel liggen. We zijn nu de wetteksten aan het schrijven en intussen lopen de eerste experimenten."Volgens minister Vandeurzen moet het Huis van het Kind het nieuwe referentiepunt worden voor gezinnen. "Het is een cruciaal project dat een echte stap voorwaarts kan betekenen voor het welzijn van kwetsbare mensen", zei hij. Ouders moeten bij het Huis van het Kind behalve voor preventieve medische onderzoeken en psycho-sociale consulten straks ook terechtkunnen voor ontmoeting en opvoedingsondersteuning.Focusdag De minister kwam het project toelichten op de Focusdag van Kind en Preventie, dat instaat voor de organisatie van 232 van de 340 consultatiebureaus in Vlaanderen en Brussel. Kind en Preventie bracht in de Antwerpse Elisabethzaal een groot deel van de 4.552 vrijwilligers samen die in de consultatiebureaus onder meer de kinderen wegen en meten.Eerder al raakte bekend dat het consultatietarief bij Kind & Gezin stijgt.(i.s.m. Belga)