...

Niet kunnen inloggen voor de eHealth-diensten, zodat uw therapeutische relatie met de patiënt voor u niet gecheckt kan worden. Een hardnekkig probleem en de helpdesk van de betrokken dienst en van uw leverancier spelen pingpong. Nog maar eens een nieuwe toepassing die al meteen verstek laat weten. Vindt u het dan niet belangrijk dat artsen die u vertegenwoordigen mee aan tafel zitten om steeds op dezelfde nagel te kloppen als het om de gebruiksvriendelijkheid van eHealth gaat?U bent een believer in eHealth. Of u staat er daarentegen niet om te springen om al eerste de informatiesnelweg te gebruiken. Toch zult u wel altijd willen dat de kwaliteit van de software die u gebruikt, bewaakt wordt. Dat alleen medische overwegingen de organisatie van uw dossier en de flow van de gegevens bepalen. Informatisering weerspiegelt in het beste geval uw manier van werken, maar zal die toch ook altijd voor een stuk in een bepaalde richting sturen. Dus is het belangrijk om te weten hoe het syndicaat waarvoor u kiest, over de informatisering denkt. Kartel/ASGBKartel pleit voor gebruiksvriendelijke en EBM-ondersteunde software, met inspraak voor artsen over de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Informatisering speelt een belangrijke rol in de opvatting van Kartel/ASGB over een gemengde financiering. Dit syndicaat pleit voor een grotere forfaitaire vergoeding voor de praktijk en voor het gebruik van een medisch dossier. Het pleit ook voor een versterking van het GMD, dat stilaan een EMD wordt. Het GMD-honorarium moet stapsgewijs verhoogd worden. Wanneer de huisarts een patiënt doorverwijst naar een specialist, zou die patiënt ook een hogere terugbetaling moeten krijgen. Dat moet gemakkelijk te regelen zijn via MyCarenet.De informatisering moet het maken van voorschriften en allerlei administratieve verrichtingen vereenvoudigen. Het kan de samenwerking tussen artsen versterken. Maar dat vraagt dat er gewaakt wordt over de kwaliteitscriteria. Met name voor specialisten zijn de hiervoor beschikbare middelen vandaag absoluut onvoldoende. Kartel/ASGB pleit voor de ontwikkeling van een gedeeld elektronisch dossier. De uitrol van een uniform EPD in alle ziekenhuizen is een van de belangrijkste kwaliteitsinitiatieven in de ziekenhuissector.ASGB/Kartel kant zich tegen de een monopoliepositie, zoals die zich nu in de markt van de huisartsensoftware zou dreigen te ontwikkelen. Het pleit voor een strengere en uniforme controle op de MKG- en de MVG-registratie in ziekenhuizen. Ten slotte vraagt dit syndicaat nog dat het stageboekje voortaan elektronische wordt.Het programma van ASGB/Kartel vindt u hier.