Een keuzehulp heeft het voordeel dat iemand zijn beslissing kan baseren op de elementen die voor hem of haar belangrijk zijn

Elk onderzoek, geneesmiddel of behandeling moet gebaseerd zijn op goed wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de mensen met een bepaalde ziekte geholpen worden, maar nooit allemaal en dat sommige behandelingen ook onaangename bijwerkingen vertonen. Dat is wetenschap. Artsen en patiënten kunnen niet al deze kleine en grote studies volgen. Daarom maakt men vanuit de wetenschap aanbevelingen die men toepast in de praktijk. Maar slechts 30% van alle behandelingen in de geneeskunde zijn op dit moment gebaseerd op dergelijke sterke aanbevelingen. We moeten ophouden met denken dat een behandeling altijd en overal helpt.

De keuze om al dan niet buisjes te laten steken is dus niet zwart-wit. In Nederland bestaat al langer een keuzehulp voor de patiënt die het mogelijk maakt om samen met de arts te beslissen. Een keuzehulp geeft duidelijk de voordelen en mogelijke bijwerkingen aan. Zo hoort het kind snel opnieuw beter nadat de buisjes zijn geplaatst. Maar het haalt een eventuele achterstand in praten weer in op de basisschool. Wachten loont dus. Ook als uw kind veel last heeft van frequente oorontstekingen zal u sneller beslissen om over te gaan tot deze kleine operatie. Een keuzehulp heeft het voordeel dat iemand zijn beslissing kan baseren op de elementen die voor hem of haar belangrijk zijn.

Geef patiënten correcte informatie

Een absolute voorwaarde voor de participatie van een individuele patiënt in zijn zorg is correcte informatie. Dat kan alleen maar wanneer aanbevelingen gemaakt worden door onafhankelijke organisaties, met antwoorden op vragen die door patiënten worden gesteld. Internationale onafhankelijke aanbevelingen maken is een recente trend. Hierbij is er telkens een aanbeveling die geschikt is voor de arts en een beslishulp die op maat van de patiënt wordt gemaakt. De BMJ, één van de medische toptijdschriften, maakt deze aanbevelingen ook gratis toegankelijk. Patiënt en arts beslissen samen voor of tegen een bepaalde behandeling op basis van objectieve gegevens. Gedeelde besluitvorming is de juiste term.

De arts moet niet alleen beslissen of een ingreep geschikt is voor de patiënt. Ook de patiënt kan mee de richting bepalen. Dit ontslaat de arts niet van zijn professionele verantwoordelijkheid. Een aanbeveling kennen en toepassen blijft zijn taak. Het is een uitdaging voor artsen én patiënten om samen beslissingen te nemen. Het is de missie van het Vlaamse Patiëntenplatform om patiënten te betrekken in de zorg, het is de missie van een arts om correcte informatie te verstrekken op basis van de ideeën, bezorgdheid en verwachtingen van zijn patiënt. Geef als arts je patiënt correcte informatie over de beschikbare aanbevelingen. Stimuleer de patiënt om vragen te stellen en beslis samen wat in dat specifieke geval de beste optie is.

Keuzehulp op thuisarts.nl

Choosing wisely

Drie goede vragen.nl

Elk onderzoek, geneesmiddel of behandeling moet gebaseerd zijn op goed wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de mensen met een bepaalde ziekte geholpen worden, maar nooit allemaal en dat sommige behandelingen ook onaangename bijwerkingen vertonen. Dat is wetenschap. Artsen en patiënten kunnen niet al deze kleine en grote studies volgen. Daarom maakt men vanuit de wetenschap aanbevelingen die men toepast in de praktijk. Maar slechts 30% van alle behandelingen in de geneeskunde zijn op dit moment gebaseerd op dergelijke sterke aanbevelingen. We moeten ophouden met denken dat een behandeling altijd en overal helpt.De keuze om al dan niet buisjes te laten steken is dus niet zwart-wit. In Nederland bestaat al langer een keuzehulp voor de patiënt die het mogelijk maakt om samen met de arts te beslissen. Een keuzehulp geeft duidelijk de voordelen en mogelijke bijwerkingen aan. Zo hoort het kind snel opnieuw beter nadat de buisjes zijn geplaatst. Maar het haalt een eventuele achterstand in praten weer in op de basisschool. Wachten loont dus. Ook als uw kind veel last heeft van frequente oorontstekingen zal u sneller beslissen om over te gaan tot deze kleine operatie. Een keuzehulp heeft het voordeel dat iemand zijn beslissing kan baseren op de elementen die voor hem of haar belangrijk zijn. Geef patiënten correcte informatieEen absolute voorwaarde voor de participatie van een individuele patiënt in zijn zorg is correcte informatie. Dat kan alleen maar wanneer aanbevelingen gemaakt worden door onafhankelijke organisaties, met antwoorden op vragen die door patiënten worden gesteld. Internationale onafhankelijke aanbevelingen maken is een recente trend. Hierbij is er telkens een aanbeveling die geschikt is voor de arts en een beslishulp die op maat van de patiënt wordt gemaakt. De BMJ, één van de medische toptijdschriften, maakt deze aanbevelingen ook gratis toegankelijk. Patiënt en arts beslissen samen voor of tegen een bepaalde behandeling op basis van objectieve gegevens. Gedeelde besluitvorming is de juiste term. De arts moet niet alleen beslissen of een ingreep geschikt is voor de patiënt. Ook de patiënt kan mee de richting bepalen. Dit ontslaat de arts niet van zijn professionele verantwoordelijkheid. Een aanbeveling kennen en toepassen blijft zijn taak. Het is een uitdaging voor artsen én patiënten om samen beslissingen te nemen. Het is de missie van het Vlaamse Patiëntenplatform om patiënten te betrekken in de zorg, het is de missie van een arts om correcte informatie te verstrekken op basis van de ideeën, bezorgdheid en verwachtingen van zijn patiënt. Geef als arts je patiënt correcte informatie over de beschikbare aanbevelingen. Stimuleer de patiënt om vragen te stellen en beslis samen wat in dat specifieke geval de beste optie is.Keuzehulp op thuisarts.nlChoosing wiselyDrie goede vragen.nl