...

Op 26 februari komt de interministeriële conferentie samen over de ziekenhuishervorming. In dergelijke conferentie zetelen de deelstaten en de bedoeling van de vergadering is een inventaris op te maken en knelpunten weg te werken.Maar ondertussen draait het kibbelkabinet Michel I wel op volle toeren. Over de netwerken zitten De Block en Jambon alvast op één cruciaal punt op ramkoers. Het kabinet De Block stelt dat een "netwerk de grenzen van een deelstaat kan overschrijden". De regering keurde dat principe reeds eind 2016 goed, zo luidt het. Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria in Halle (foto), op de taalgrens, zou dus perfect een taalgrensoverschrijdend netwerk kunnen vormen met een Waals ziekenhuis (zie blz. 4-5 over het debat in Halle).Of niet? Want als vicepremier heeft Jan Jambon evenzeer een vinger in de pap. Het kabinet reageert gepikeerd. Woordvoerder Olivier Van Raemdonck: "Volgens N-VA is hierover nog niets beslist. Dit is juist een van de knelpunten. Iets is pas beslist als het op de ministerraad afgeklopt is. Dat is niet het geval. Staat de tekst soms in het Staatsblad? Niet dus. Ik zeg ook niet dat een deelstaatoverschrijdend netwerk niet mogelijk is. Alleen, er moet nog over gediscussieerd worden. Niets is beslist, zolang het niet beslist is."In oktober 2016 keurde de regering een 'visienota inzake hervormingen en rationalisering in de ziekenhuissector' goed. In de nota - met als ondertitel 'Principes en afspraken in het kader van het conclaaf' - staat nochtans de zin: 'een netwerk kan bestaan uit ziekenhuizen die gesitueerd zijn in verschillende gedefederaliseerde entiteiten'.Het overtuigt Van Raemdonck niet: "In de visienota staan bijzonder interessante punten die we ondersteunen. Er staan echter evenzeer knelpunten in waarover de komende tijd nog moet worden gediscussieerd."Terug naar af dus, de federale regering is er nog niet uit. Vraag is wat dan de zin is van een interministeriële conferentie? En ondertussen tikt de klok...