...

Het VPP verrichtte hierover een online-enquête waaraan 297 personen deelnamen. Volgens de vereniging wordt zo een belangrijk patiëntenrecht met de voeten getreden.Het probleem zou zich vooral bij artsen-specialisten situeren, in mindere mate ook bij huisartsen en tandartsen. 80% van de respondenten gaf aan dat ze niet of niet altijd bij hun specialist van keuze terecht konden (meestal gaven ze aan dat dit niet altijd lukte).Dat kwam volgens de bevraagden vaak doordat zorgverleners onderling afspraken maken over welke patiënt bij wie terechtkan. Maar een ander frequent probleem is dat er niet voldoende zorgverleners in de regio beschikbaar zijn. Vele zorgverleners hebben een patiëntenstop ingevoerd.Vijftien procent van de ondervraagden konden niet bij de huisarts van hun keuze terecht.Meer dan de helft van de respondenten gaf ook aan dat ze graag een tweede opinie hadden gekregen maar die toch niet hadden gevraagd.Ze denken uiteindelijk dat een tweede opinie niet zoveel zal bijbrengen, of dat ze er nog meer tijd mee zullen verliezen. Ook hebben nogal wat patiënten angst dat hun eerste zorgverlener daar misnoegd zou op reageren. Vijf procent vraagt geen second opinion om financiële redenen.De deelnemers aan de enquête kloegen er ook wel over dat ze soms erg lang moeten wachten om een afspraak te kunnen krijgen. Dat is vooral bij dermatologen het geval.Het VPP vraagt om de problemen beter in kaart te brengen. Het vraagt ook om incentives om een goede spreiding van zorgverleners te verkrijgen - zodat zorg ook beter beschikbaar is in regio's waar de vraag ernaar groot is.Er moet een instrument komen waarmee patiënten makkelijk kunnen vinden wie er in hun buurt bepaalde zorg verstrekt. Wat de juiste specialisatie van de persoon is en verder: de conventiestatus, de gemiddelde wachttijd voor een afspraak, de beschikbaarheid, enzovoort.