...

Vlaanderen kiest er beleidsmatig voor om onze zorgbehoevende medemensen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Allemaal goed en wel, aldus de volksvertegenwoordiger, maar dan moet logischerwijze ook de zorgverlener de mensen thuis vlot kunnen bereiken. Parkeerproblemen en daaraan gekoppelde boetes strooien al te vaak roet in het eten. A.A.P. weer uit de mouwJaren geleden al promootte Artsenkrant daarom de zogenaamde A.A.P.-parkeerkaart (Aanvaard Aangepast Parkeren). Ze moest al te ijverige dienaars der wet de lust ontnemen om onorthodox parkerende huisartsen op dringend huisbezoek op de bon te slingeren. Keulen sluit zich bij die A.A.P.-actie aan. Hij wijst er ook nog op dat de parkeermoeilijkheden in de thuiszorg de factuur voor overheid en patit onbetaalbaar duur dreigt te maken.De oud-minister dringt wel aan op een uniforme oplossing, geen 'onoverzichtelijk, onwerkbaar en Kafkaiaans systeem zoals het nu bestaat'.Vooral de Vlaamse minister van Welzijn Vandeurzen en de Vlaamse minister van Mobiliteit Crevits mogen zich door de resolutie aangesproken voelen, meent Keulen.