...

Dat lezen we in het KCE-jaarverslag over 2021. Al altijd is de patiënt belangrijk in de onderzoeksprogramma's, stelt het KCE. De patiënt staat centraal door te focussen op kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en duurzaamheid van de gezondheidszorg. Vorig jaar ging er zelfs nog extra aandacht naar het terrein, zijnde de patiënten en de zorgverleners. Ze werden namelijk zo veel als mogelijk 'kwalitatief' bevraagd door middel van enquêtes, interviews en onlineforums. Op die manier kwam de patiënt nog meer centraal te staan. "De meeste KCE-studies", zo luidt het, "stellen levenskwaliteit op dezelfde hoogte als meer technische en statistische parameters. We hebben," vervolgt het jaarverslag, "ook een methode voorgesteld om onvervulde behoeften van patiënten vast te stellen. Dat laat toe hen beter te integreren in de prioriteiten en de organisatie van de gezondheidszorg." Zo scheidde het onderzoeksinstituut een methodologisch rapport af dat helemaal gewijd was aan dit project om patiënten te betrekken bij KCE-studies.In 2021 splitste het onderzoeksterrein van het KCE, net zoals in 2020 trouwens, zich op tussen het geplande onderzoeksprogramma enerzijds en de dringende vragen rond het beheer van de pandemie, de vaccinatiestrategie en recenter de behandeling ervan. De behandeling vormt een deel van het takenpakket van de nieuwe, op 1 december 2021 opgerichte, taskforce die nieuwe covid-geneesmiddelen evalueert. Andere taken van deze taskforce zijn het uitschrijven van beleidsadviezen over de aan te kopen hoeveelheden geneesmiddelen en het opstellen van richtlijnen voor het gebruik ervan.Het totale budget dat vorig jaar voor covid-19 studies werd uitgetrokken, bedroeg 13,5 miljoen. Aan de studies namen 1.932 patiënten deel.Op 3 december 2021 werkten er bij het KCE in totaal 63,5 voltijds equivalenten waarvan 46,9 VTE bezig was met het 'uitvoeren van studies'. De website van het KCE telde vorig jaar 342.915 unieke bezoekers. Ze bezochten 653.462 pagina's en bekeken 37.078 keer een video voor in totaal 66.000 minuten.Vorig jaar was het KCE actief in volgende onderzoekdomeinen: covid-19-crisis, Health Services Research Studies, Health Technology Assessment Studies, Trials programma, deelname aan het Belgisch netwerk voor Evidence Based Practice, programma 'Recht om vergeten te worden', methodologische rapporten en internationale samenwerkingen. https://annualreport.kce.be/2021/nl/jaar-verslag-2021/