...

Een katheter-ablatie voor voorkamerfibrillatie is een complexe ingreep die niet risicoloos is. Het Kenniscentrum wil de terugbetaling beperken en de ingreep voorbehouden aan ervaren artsen.In België verdubbelde het aantal katheter-ablaties voor VKF de voorbije jaren (2.100 in 2010). In 1 tot 3% van de gevallen kunnen levensbedreigende complicaties optreden. Ongeveer één op de 20 patiënten heeft te maken met complicaties die een ziekenhuisopname en eventueel een bijkomende operatie vereisen. De ingreep, die zo'n 10.000 euro kost, wordt volledig door het Riziv terugbetaald.Uit de gegevens van het Intermutualistisch agentschap kon het KCE afleiden dat de helft van de ruim 800 VKF-patiënten die in 2008 in België de ingreep ondergingen, na twee jaar reeds hervallen was. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat katheter-ablatie voor VKF het beste resultaat geeft bij jonge mensen zonder andere hartproblemen, en bij wie medicatie de symptomen onvoldoende onder controle kan houden. De ingreep helpt veel minder bij ouderen en patiënten met hartfalen. Tot nu toe is niet aangetoond dat een succesvolle katheter-ablatie het optreden van beroerte kan voorkomen of het gebruik van bloedverdunners onnodig zou maken. Ook bij mensen met langbestaande VKF heeft de ingreep minder kans op een blijvend succes, stelt het KCE.Terugbetaling en ingreep beperkenHet KCE beveelt daarom aan om de terugbetaling van katheter-ablatie te beperken tot het type patiënten waarbij is aangetoond dat de ingreep de grootste kans op slagen heeft. Ook moeten de resultaten van de ingreep in ons land beter in kaart worden gebracht.Daarnaast wordt de complexe ingreep het best voorbehouden aan ervaren artsen en ziekenhuizen. Momenteel wordt de ingreep in 30 Belgische ziekenhuizen uitgevoerd. Zes van hen voerden er in 2011 minder dan 50 per jaar uit. Zes andere instellingen deden er meer dan 100.In een informatiebrochure moeten ten slotte de voor- en nadelen van de ingreep worden uitgelegd. Deze brochure zou vooraf verplicht aan de patiënt moeten worden overhandigd, met de nodige uitleg, besluit het Kenniscentrum.