...

Een percutane aortaklep kost 18.000 euro per stuk, of zes keer zoveel als een klassieke kunstklep die via een openhartoperatie wordt ingebracht. De totale kost van de ingreep bedraagt bijna het dubbele van die van de klassieke operatie.De terugbetaling verschilt sterk van land tot land. Duitsland betaalt de TAVI (Transcatheter Aortic Valve Insertion) volledig terug. De VS, Australien Belgihelemaal niet. In onder andere Nederland, Frankrijk, het VK en Canada staat de terugbetaling ter discussie of gebeurt ze onder voorwaarden.Op eigen kostenIn 2008 raadde het Kenniscentrum de terugbetaling in Belgiaf. De toen beschikbare gegevens suggereerden dat TAVI niet veiliger was dan de klassieke operatie. Bovendien is er de hoge kostprijs. Het Riziv volgde dat advies en dat leidde vorig jaar tot een verhitte discussie (zie AK 2071) en een politiek statement van formaat: cardiochirurgen van het ZNA Middelheim plaatsten de aortaklepprotheses dan maar op eigen kosten. Ook collega's van Aalst, Leuven, Hasselt en Genk deden hetzelfde: ze betaalden de kleppen uit eigen zak of het ziekenhuis nam de kosten op zich.De KCE-expert van dienst kwam met een venijnige repliek: "E op de acht patiten zal de ingreep niet overleven."25 30 patitenIntussen raakten de resultaten van de Amerikaanse PARTNER-studie bekend. Op basis daarvan beveelt het Kenniscentrum de terugbetaling van TAVI nu aan voor patiten die om anatomische redenen niet op de klassieke manier geopereerd kunnen worden, bijvoorbeeld wegens littekenweefsel opgelopen door bestraling van de hartstreek of eerdere hartoperaties. Uit de Amerikaanse studie blijkt dat dit soort patiten het grootste voordeel haalt uit de percutane ingreep.In Belgizijn er zo jaarlijks 25 30 patiten, weet het KCE, of zowat 10% van alle patiten die vandaag een TAVI ondergaan. E of twee hartcentra zouden volstaan om aan deze vraag te voldoen, luidt het. Geen betere overlevingTAVI wordt beter niet uitgevoerd en terugbetaald bij patiten die nog een klassieke operatie kunnen ondergaan, gaat het rapport verder, zelfs als ze daarbij een hoog operatierisico lopen. "Voor deze groep biedt TAVI geen betere overleving, terwijl de kostprijs veel hoger is en de patiten dubbel zoveel risico lopen op een beroerte."Bij patiten die door bijkomende medische problemen niet kunnen worden geopereerd beveelt het KCE de terugbetaling evenmin aan. "Zelfs na een succesvolle TAVI blijft hun levensverwachting en -kwaliteit erg beperkt."www.kce.fgov.be