...

In een nieuw rapport pleit het KCE ervoor om nieuwe, niet-invasieve technieken voor de verwijdering van spataders in de benen terug te betalen. Die zijn immers niet minder doeltreffend dan stripping en bevorderen de levenskwaliteit van de patiënt.Het gaat dan met name om het dichtschroeien van de ader met laser of radiofrequentie, of verschrompeling door inspuiting van een vloeistof of schuim (sclerotherapie). De doeltreffendheid van deze nieuwe technieken op een termijn van enkele maanden is vergelijkbaar met die van de klassieke stripping, terwijl de kans op complicaties kleiner is, kon het KCE vaststellen. De tevredenheid en de levenskwaliteit van de patiënten zijn ook hoger dan na de klassieke ingreep, en ze kunnen sneller hun gewone activiteiten hernemen.De nieuwe ingrepen kunnen bovendien worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of zelfs zonder anesthesie. Bij niet-complexe gevallen kan de behandeling dus ambulant gebeuren, luidt het verder. Veiligheid? Toch heeft het Kenniscentrum nog bedenkingen: het is immers niet duidelijk of de nieuwe technieken ook na enkele jaren even doeltreffend zijn als stripping. Er zijn ook vragen over de veiligheid, met name over de inspuitingen met schuim.Het KCE beveelt daarom de registratie van alle patiënten aan, om de langetermijneffecten op te volgen, en om ernstige complicaties en herval na te gaan.www.kce.fgov.be