...

Begin deze maand lanceerde Zorgnet Vlaanderen zijn voorstel voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering (AK 2374). Vandaag brengt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) eveneens een rapport, een 'conceptueel kader', uit. De studie in opdracht van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) gaat ver. Artsenkrant sprak erover met hoofdauteurs Carine Van de Voorde en Koen Van den Heede.Carine Van de Voorde: "Het Budget Financiële Middelen (BFM) willen we vervangen door een pathologiefinanciering met een vast bedrag per opname in functie van de aandoening. Zo'n systeem is nu al beperkt in gebruik, bijvoorbeeld bij de berekening van de referentiebedragen. Dat gebeurt echter retrospectief, wij willen dit prospectief toepassen. Het bedrag hangt niet af van de gemiddelde ligduur maar staat in functie van de kosten."Ziekenhuizen zamelen deze kostengegevens momenteel niet systematisch in maar daarin kan volgens Van de Voorde op korte termijn verandering komen - bijvoorbeeld bij een representatief staal. "Het BFM telt ook heel wat deelcomponenten (B1, B2, B3 enz.) voor de werking, personeelskosten, sociale functie, enzoverder. Die componenten vallen weg en worden één vast, kostendekkend bedrag per opname."Momenteel zitten 40% van de ziekenhuizen in het rood. Om het BFM kostendekkend te maken, dringt een hervorming van de honoraria zich op. De erelonen vullen de putten, gemiddeld gaat meer dan 40% ervan (bron: Maha-studie) naar werkingskosten. In sommige disciplines is dat veel meer en de afdrachten verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis.Van de Voorde: "We willen het afdrachtensysteem afschaffen en het geld toevoegen aan het vast bedrag per opname. Een aanzienlijk deel hiervan wordt automatisch gestort in een investeringsfonds. Management en artsen beslissen daarin samen over investeringen in medische uitrusting en dergelijke. De afdrachten afschaffen zorgt er ook voor dat grote inkomensverschillen tussen disciplines tot het verleden behoren."Meer details over de manier waarop de honoraria zouden berekend worden en een reactie van de Bvas leest u in Artsenkrant van vandaag.