...

Het KCE stelde een handleiding op om de kost van een ziekenhuisinterventie te berekenen. Er is wel een overvloed aan gegevens beschikbaar, toch is het een precaire opdracht gebleken om het gehele kostenplaatje in kaart te brengen.Om een goed beleid te kunnen voeren, is het nodig om de kosten ook correct te kunnen inschatten. Maar wat zorgprestaties precies kosten, is vaak moeilijk objectief te bepalen. Daarom stelde het KCE voor beleidsmakers - en voor onderzoekers - een handleiding op die het moet mogelijk maken een tamelijk precies cijfer te plakken op ziekenhuisprestaties. Ook de kosten van de spoedopnamen en van het operatiekwartier werden in kaart gebracht.Wat kost een arts?Het grootste probleem was het berekenen van de kosten voor de specialisten. Dat omvat verschillende inkomstenbronnen: beschikbaarheidshonoria, prestaties, erelonen, enzovoort. De bedragen die de arts aan het ziekenhuis afstaat, worden hiervan afgetrokken. Het KCE deed een beroep op consultants van Deloitte om, door middel van een enquête, te berekenen hoeveel een specialist in het ziekenhuis per dag 'kost'. Heel wat ziekenhuizen haakten evenwel af, en het kostte de consultants moeite om een voldoende aantal artsen te vinden over wie ze de gegevens in kaart konden brengen.Het zogenaamde 'Gross hospital income minus deductions' bedraagt gemiddeld 460 euro per halve werkdag, werd zo berekend. Maar de verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen per specialisme, en tussen de specialismen onderling, zijn behoorlijk groot.Moeilijke oefeningOm de kosten van gesalarieerd personeel in kaart te brengen, werd het Instituut Functieclassificatie ingeschakeld, dat hiervoor ook een enquête opzette. Zo kwam men er bijvoorbeeld op uit dat een verpleegkundige in de gipszaal per uur 40,69 euro kost. Om ook de kosten van materiaal, apparatuur, geneesmiddelen, en diverse overheadkosten (verzorging en verblijf) in kaart te brengen werd een beroep gedaan op verschillende databanken en boekhoudkundige gegevens bij het Riziv en de FOD Volksgezondheid.Het rapport (178C) kan worden gedownload van de website van het KCE (http://www.kce.fgov.be/). Het bevat een verantwoording, tal van tabellen en een uitleg hoe de kosten in kaart moeten worden gebracht - inclusief de evolutie van de index. Het bevat ook een voorbeeld van een kostenberekening.Het KCE beseft zelf dat de verkregen cijfers tamelijk hypothetische blijven, maar maakt zich sterk dat dit rapport de best beschikbare bron is. Het neemt zich voor deze handleiding geregeld bij te werken.