...

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2012 voor. Tot en met vrijdag 29 april 2011 (tot 16u) kan iedereen met interesse in de gezondheidszorg nieuwe studieonderwerpen voorstellen, via een formulier op de website van het Kenniscentrum. Elk jaar komen ongeveer 20 tot 25 studies aan bod. Een studie kan tussen de zes en 18 maanden duren. In 2010 kwamen de meeste voorstellen van privorganisaties en -personen (zie tabel). Universiteiten en wetenschappelijke instellingen dienden opvallend meer voorstellen in dan in 2009 en zitten nu opnieuw op het peil van de voorgaande jaren. De indieners worden regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken van hun voorstel. Wie diende de voorbije jaren een onderzoeksonderwerp in?