...

De enquête is een initiatief van Dexcom, een producent van glucosesensoren. Er blijkt uit dat 87% van de Belgen diabetes als een ernstige ziekte ziet die een aanzienlijke impact heeft op het dagelijks leven. Men stelt meer bepaald dat de aandoening de vrijheid beperkt, dat je er constant rekening moet mee houden en dat het voor bijkomende gezondheidsproblemen zorgt.In België worden circa 750.000 mensen behandeld voor diabetes en dat is veel meer dan wat de meeste mensen denken. Ook is de kennis van de aandoening beperkt. De enquête geeft een 'algemene kennisscore' van 4,1 op 10. Ongeveer vier op tien Belgen zegt niet goed te weten wat diabetes precies inhoudt en wat de symptomen zijn. Mee dan driekwart geeft aan het verschil tussen type 1 en type 2 niet te kennen en 13,7% heeft nog nooit van beide types gehoord. Er leven ook nog heel wat misverstanden over de aandoening. Zo denkt nog steeds de helft van de Belgen dat je type 2 diabetes krijgt door teveel suiker te eten. Bijna de helft weet niet dat een diabeet op een andere manier een rijbewijs moet halen. 73% van de respondenten is er zich van bewust dat er vandaag meer diabetici zijn dan twintig jaar geleden. Als voornaamste redenen wordt verwezen naar de toename van overgewicht, ongezonder leven, een betere opsporing en een sedentair bestaan. Een derde duidt diabetes als welvaartsziekte.