...

Wereldwijd stijgt het percentage keizersneden. Een tendens die men enigszins bezorgd opvolgt, want keizersneden hebben een aantal nadelige gevolgen. In België ligt het aandeel van de sectio's op het totaal aantal bevallingen relatief laag ten opzichte van het EU-gemiddelde, maar het percentage is in ons land de voorbije decennia wel iets sneller gestegen. Er is geen ideale proportie, stelt de audit. Belangrijk is dat een primair geplande keizersnede alleen gebeurt om medische redenen, en niet wegens een voorkeur van de patiënt om praktische of esthetische redenen. Die vraag komt volgens de ziekenhuizen weinig voor en zelden wordt daarop ingegaan. Het percentage keizersneden varieert tussen ziekenhuizen van 13,5% tot 30,6% (jaar 2019). De variatie is er vooral tussen ziekenhuizen, niet zozeer tussen arrondissementen. Een onmiddellijke uitleg heeft de Eenheid Audit daarvoor niet. Ze ziet geen duidelijk verband tussen bepaalde kwaliteitsindicatoren en deze verhouding. Ze veronderstelt dat vooral verschillen in de organisatie en de praktijk, en in de casemix spelen. KCE-rapporten onderstreepten dat een kraamkliniek een minimaal aantal bevallingen per jaar moet verrichten om voldoende kwaliteit te bieden. De audit was niet opgezet om dit te bevestigen, maar ze ziet wel verbanden tussen verschillende kwaliteitsindicatoren die in dezelfde richting wijzen. Belangrijk is bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel en van de juiste middelen, zoals de vlotte beschikbaarheid van een OK. In grotere ziekenhuizen is er bijvoorbeeld vaker doorlopend een anesthesist aanwezig. Ook is de gynaecoloog frequenter in het ziekenhuis. Bepalend voor de zorgkwaliteit is echter vooral dat de juiste processen aanwezig zijn.