...

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde, samen met het College voor Oncologie, een richtlijn op over de behandeling van lokale prostaatkanker. Voor patiënten met een laag risico is het gunstiger om pas te gaan behandelen als de kanker effectief evolueert. Alleen bij ernstige vormen van lokale prostaatkanker is een onmiddellijke opstart van de behandeling steeds nodig.Bij patiënten, ook jongere, bij wie de kanker een laag risico op progressie heeft, kan een 'active surveillance' overwogen worden, waarbij soms wel tot tien jaar kan gewacht worden alvorens in te grijpen, zonder dat dit de prognose verandert. De behandeling wordt dus best uitgesteld en de evolutie van de kanker regelmatig opgevolgd, luidt het. Dit houdt concreet in dat er regelmatig een biopsie en andere testen worden uitgevoerd. Zodra de kanker evolueert, kan er dan een klassieke behandeling worden opgestart. Watchful waitingOok als de patiënt een levensverwachting van minder dan tien jaar heeft of als hij kampt met andere ernstige aandoeningen (diabetes, hartfalen, andere kankers, enz.) wordt hem best geadviseerd om niet onmiddellijk te behandelen ('watchful waiting'), raadt het KCE aan. "Omdat prostaatkanker vaak traag evolueert, is de kans groot dat de patiënt mét in plaats van door de kanker overlijdt. Een belastende behandeling, met onaangename nevenwerkingen, heeft voor hem alleen maar nadelen. Als er zich uiteindelijk toch symptomen, zoals pijn, voordoen, kan het nodige worden gedaan om deze zoveel mogelijk te bestrijden."Bij hoogrisicogevallen is 'active surveillance' dan weer niet voldoende en moet er onmiddellijk een klassieke behandeling opgestart worden.Bewuste keuze Bij de uiteindelijke beslissing over het al dan niet behandelen en de soort behandeling moet de persoonlijke voorkeur van patiënt doorslaggevend zijn, vindt het Kenniscentrum. "Maar om bewuste keuzes te kunnen maken, moet hij wel duidelijke en volledige informatie ontvangen over de verschillende keuzemogelijkheden en over de voor-en nadelen die ze met zich mee kunnen brengen." Dit rapport is het eerste in een reeks. Beslissen over al dan niet onmiddellijk behandelen is niet gemakkelijk. Daarom voert het KCE in de loop van dit jaar een studie uit over de factoren die deze keuze bij zorgverleners en patiënt bepalen.Daarna volgt een update van het KCE-rapport uit 2006 over screening met de PSA-test. Het moet mannen helpen beslissen of ze al dan niet aan een PSA-screening zullen deelnemen. Ten slotte wordt het tweede deel van de huidige richtlijn gepubliceerd. Dat zal gaan over de behandeling van de meer geëvolueerde gevallen van prostaatkanker.