...

Het KCE-rapport "Een vergelijkende studie van de financiering van de ziekenhuiszorg in vijf landen" zou normaal gezien vandaag uitkomen. Nogal wat geïnteresseerde artsen keken er naar uit. Het rapport moet voedsel geven aan de discussie over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering in ons land.Geen persbericht, of toch...We vernemen dat het rapport, dat op 17 september door de Raad van Bestuur van het KCE werd goedgekeurd, een goed gebalanceerd beeld geeft van de problematiek aan de hand van de voorbeelden in onze buurlanden. Maar er is iets speciaals mee aan de hand.Er werd aangekondigd dat het niet, zoals de gewoonte is bij de publicatie van een KCE-rapport, vergezeld zou gaan van een persbericht. Het rapport verdween, na de goedkeuring door de raad van bestuur, weer van de KCE-server. Normaal gezien blijven de leden van het bestuur hun toegang tot het rapport ook na de vergadering behouden.Naar verluidt is afgesproken met het KCE dat het rapport pas wordt gepubliceerd wanneer minister Onkelinx ook haar stappenplan bekend zal maken, dat is de dag waarop dat plan aan de ministerraad kan worden voorgelegd. Dat stappenplan legt vast hoe de discussie en de besluitvorming rond de nieuwe ziekenhuisfinanciering in ons land zal verlopen.Overigens zal het KCE nu bij publicatie van het rapport na de ministerraad toch een eigen persbericht kunnen rondsturen.