...

Het KCE kreeg de vraag om na te gaan wat de effecten zijn van een financiering van het ziekenhuis per opname, op grond van een case-mix van 'diagnosis related groups' (DRG). Het analyseerde de invoering van een DRG-financiering in vijf landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, de UK en de Verenigde Staten - in het laatste land ging het dan over Medicare.In België worden ziekenhuizen ook voor een stuk gefinancierd op basis van een case-mix, maar fragmentarisch en zeer partieel - zo stelt het KCE vast.Invalshoek verschiltHet invoeren van een op DRG gebaseerde financiering moest in de verschillende landen een oplossing bieden op verschillende problemen: gebrek aan transparantie, lange wachtlijsten,... Wat men beoogde - het verhogen van de efficiëntie, van de zorgkwaliteit, van de toegankelijkheid, van de billijkheid,... - hing samen met de situatie van waaruit men vertrok. Ieder land heeft zo zijn eigen systeem en verwacht er ook andere resultaten van.Een vraag die in het KCE-onderzoek centraal staat is: hoe worden ziekenhuisartsen in zo een systeem vergoed? Hoe zijn de effecten van zo een uniforme financiering? Zijn er wel prikkels voor het verbeteren van de zorg?Beperkte impactHet KCE besluit dat de invoering van het systeem de billijkheid van de verdeling van de middelen vaak verbeterde, maar dat de impact op wat ziekenhuizen aan de overheid kosten niet groot was. Ook het effect van de DRG-financiering op de kwaliteit is onduidelijk. Er blijkt geen nadelige invloed te zijn, maar het bewijs hiervoor is maar beperkt.Landen die een DRG invoerden: pasten het systeem niet universeel toe, maar hielden bijvoorbeeld de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg erbuiten; belasten een nieuw onafhankelijk instituut met de controle op het systeem; namen aanvullende maatregelen om ongewenste effecten onder controle te houden - een nauwgezettte controle op de manier waarop ziekenhuizen de codes toekennen, bijvoorbeeld.Omdat een DRG-financiering geen aantoonbaar effect had op de kwaliteit, zetten landen daarvoor nog aparte systemen op, zoals 'pay for performance'.Niet zaligmakendHet KCE besluit dat een DRG-systeem alleen niet zaligmakend is. Men moet duidelijk de doelstellingen ervan formuleren. Er moeten keuzes worden gemaakt : welke zorgsettings? Welke kosten? Het systeem moet gefaseerd worden ingevoerd, op grond van deugdelijke cijfers. "Een mix van financieringssystemen is wenselijk: prikkels voor ziekenhuismanagement en medisch specialisten moeten zoveel mogelijk op één lijn liggen", zo citeert Kluwer Gezondheidszorg het KCE-rapport.