...

Het finale doel van het kenniscentrum is de gezondheidszorg te verbeteren. Dat impliceert dat eigenlijk iedereen betrokken partij is. Zowel mensen met een ziekte of handicap als hun familieleden en verzorgers. Bovendien zijn ook gezonde mensen en alle belastingbetalers die de sociale zekerheid financieren hierin geïmpliceerd. Uiteraard betrekt het KCE bij onderzoek in ruime mate deskundigen en belanghebbenden. "Daarvan maken ook patiënten of hun familieleden deel uit aangezien ze een unieke ervaring en kijk op de gezondheidszorg hebben," dixit de persmededeling van het Kenniscentrum. Patiënten bij het onderzoek betrekken, is overigens een internationale trend. In België deed het KCE dat tot nu toe door jaarlijks de koepelorganisaties van de patiëntenverenigingen uit te nodigen. Met hen wordt besproken bij welke projecten op het onderzoeksprogramma ze zeker betrokken moeten worden. Patiëntenverenigingen zetelen ook in de raad van bestuur van het KCE.Nu publiceerde het kenniscentrum ook nog twee brochures. Daarin licht men de mogelijkheden toe om als partner bij onderzoek te worden betrokken. Enerzijds is er een korte brochure van vier pagina's om de aandacht te vestigen op het belang van patiëntenbetrokkenheid bij KCE-onderzoek. Anderzijds is er een brochure van 16 bladzijden om uit te leggen wat samenwerking in KCE-onderzoek inhoudt.