...

Veel mannen van 55 jaar of ouder vragen hun huisarts of het nuttig is om zich op prostaatkanker te laten testen. De screening met PSA-meting is evenwel niet zonder risico's en kan levenslange nadelen opleveren. Maar zoiets op een heldere manier uitleggen aan een patiënt, is niet evident.Weloverwogen keuzesHet KCE ontwikkelde daarom een wetenschappelijk gevalideerde brochure die huisartsen kunnen gebruiken tijdens deze consultatie. Met behulp daarvan kunnen zij hun patiënten op een neutrale manier inlichten over de voor- en de nadelen en de onzekerheden van prostaatkankerscreening, waardoor die laatsten een weloverwogen keuzes kunnen maken om zich wel dan niet te laten screenen.Het eerste deel helpt artsen hun kennis op te frissen over de betrouwbaarheid van de PSA-test, over de mogelijke gevolgen van prostaatkankerscreening, over de verschillende behandelingen en de mogelijke bijwerkingen, ... Het tweede luik bevat schema's over de mogelijke gevolgen van screening en van een curatieve behandeling die een antwoord bieden op specifieke vragen van patiënten.Week van de UrologieAl in juni van dit jaar verscheen de brochure in digitale vorm, en op vraag van een aantal huisartsen verschijnt ze nu in gedrukte vorm. Huisartsenverenigingen Domus Medica en SSMG, die allebei betrokken waren bij de ontwikkeling ervan, verspreiden de folder momenteel onder hun leden. Die timing is niet toevallig: deze week is het de Week van de Urologie, die dit jaar focust op urologische kankers.Ook wie geen lid is van Domus Medica of SSMG kan een papieren brochure aanvragen, en dat via een mail naar info@kce.fgov.be.