...

In België kwamen in vele ziekenhuizen de afgelopen jaren zogenaamde 'stroke units' tot stand. Dat is een goede zaak, stelt het KCE, want een gespecialiseerde multidisciplinaire opvang van beroertepatiënten verbetert duidelijk de uitkomst.Maar het KCE stelt ook vast dat er nog geen systeem van accreditering bestaat voor deze stroke units, en er geen nationale of regionale registers zijn die de kwaliteit helpen bewaken. Er zijn wel richtlijnen ontwikkeld voor de zorg in stroke units, maar die worden heel divers toegepast.Getrapt systeemEr moet volgens het kenniscentrum een systeem komen dat meer coherentie en gelijkwaardigheid van de zorg bewerkstelligt. Men kan verschillende scenario's uitwerken. Maar in elk ziekenhuis een 'stroke unit' oprichten, zou volgens het KCE tot een versnippering van middelen leiden en de kwaliteit ondermijnen. Een basisfaciliteit voor trombolyse in ieder ziekenhuis, zou aan hetzelfde euvel lijden. In een land als België brengt dat laatste geen meerwaarde bij.Daarom pleit het kenniscentrum voor een beperkt aantal 'hyperacute stroke units', waar in enkele minuten een diagnose mogelijk is. De spreiding van deze units moet afhangen van het aantal inwoners in een regio, en de bereikbaarheid. Iedere patiënt met een beroerte moet binnen de dertig minuten naar een hyperacute unit kunnen worden vervoerd. Om dat goed te laten werken is overigens een sensibilisering nodig van de ambulancediensten, van de huisartsen, en van de bevolking in het algemeen.Voor verdere behandeling zou de patiënt na enkele dagen moeten terechtkunnen in andere gespecialiseerde stroke units - in een ziekenhuis dat dichterbij zijn woonplaats is gelegen. Dat getrapte systeem brengt mee dat de betrokken ziekenhuizen samenwerkingsovereenkomsten moeten afsluiten.Voor beide soorten units moeten er officiële erkenningsvoorwaarde komen, stelt het KCE. De units moeten beantwoorden aan kwaliteitsnormen. Centrale registers moeten daarover data inzamelen.