...

Biosimilars zijn de 'generieken' van biologicals zoals groeihormoon, filgrastim of erytropoëtine. Ze zijn 20% tot 34% goedkoper dan de originele middelen. Maar omdat het om veel complexere moleculen gaat, zijn het nooit exacte kopieën. Bij clinici bestaan er nogal wat vragen en twijfels over biosimilars. Alleen een arts mag het originele middel vervangen door de 'quasi-kopie'.Kortingen kortwieken De regering wil het gebruik van biosimilars aanmoedigen. Omdat het om dure therapieën gaat, levert dat potentieel belangrijke besparingen op. Binnenkort vervalt bovendien het patent op nog een aantal belangrijke biologicals. Ziekenhuizen onderhandelen zelf de aankoopprijs met de fabrikant van dergelijke geneesmiddelen. Het KCE stelt dat ze soms tot 75% korting krijgen, terwijl het Riziv hen terugbetaalt op grond van de officiële prijs. Ziekenhuizen voeren aan dat ze die 'winst' gebruiken om de onderfinanciering van andere posten weg te werken. Het KCE pleit voor een transparantere financiering.Daarnaast blijft het belangrijk dat er betere informatie wordt verspreid over de veiligheid en de doeltreffendheid van biosimilars in het algemeen, vindt het KCE. En evenzeer moeten de producenten beter de klinische data over de specifieke middelen bekendmaken. De fabrikanten van biosimilars durven nu vaak niet investeren in deze 'marketing' en ondersteuning, omdat ze niet voldoende garanties hebben voor de afzet van hun producten.Het KCE stelt voor op korte termijn een discussie aan te vatten over het invoeren van quota voor het voorschrijven van biosimilars. Verder zou het graag meer praktijkrichtlijnen uitgewerkt zien, die het gebruik van originelen en biosimilars omvatten. Dat zou volgens het kenniscentrum een nog grotere besparing kunnen opleveren dan het aanmoedigen van biosimilars alleen.