...

De NOAC's zijn een stuk praktischer in gebruik dan de vitamine K-anatogonisten. Deze laatste hebben een nauwe therapeutische marge, zijn onderhavig aan interacties met andere genees- en voedingsmiddelen, en vereisen nauwkeurige monitoring van de INR.KosteneffectiefMaar NOAC's zijn een stuk duurder dan de VKA's. Het KCE noteert dat de Riziv-uitgaven voor anticoagulantia tussen 2004 en 2015 sterk zijn toegenomen van 1,6 miljoen tot 95,3 miljoen euro. In dezelfde periode is het aantal patiënten dat deze geneesmiddelen krijgt, overigens verdubbeld. Het bedrag is eigenlijk theoretisch omdat de overheid de kortingen die ze met de industrie onderhandelt (in toepassing van artikel 81/81bis) niet bekend maakt.De NOAC's zijn iets werkzamer dan de VKA's - en zijn ook iets veiliger. Het KCE wijst er wel op dat de verschillen die de klinische studies aantonen eigenlijk aan de geringe kant zijn.Maar economische studies wijzen uit dat deze middelen ondanks het prijsverschil wel kosteneffectief zijn. De patiënt moet minder vaak op doktersbezoek en de arts moet de stollingswaarden in het bloed niet maandelijks controleren. De ICER (incrementele kosteneffectiviteitsratio) per gewonnen kwaliteitsvol levensjaar werd berekend tussen 2.807 en 12.564 euro . Met een Belgisch bevolkingsmodel wordt het aantal extra kwaliteitsvolle levensmaanden geschat tussen één en vier. Toch beter bewakenHet KCE stipt evenwel aan dat de uitgangspunten mogelijk vertekend zijn, omdat de RCT's die de NOAC's en VKA's vergeleken een aantal problemen hadden. Het stelt dat er nog te weinig gegevens zijn over het gebruik op lange termijn.Het KCE constateert een aantal problemen met het voorschrijven van anticoagulantia en de NOAC's:Bron: KCE Reports 279A