...

Het KCE onderzocht verschillende methoden om de aanwezigheid van atherosclerose in te schatten als aanvulling op het SCORE-algoritme (Systematic COronary Risk Evalatuation). Het SCORE-instrument moeten de artsen gebruiken om statines voor te schrijven als primaire preventie.'Grijze zone'U kent het systeem: aan de hand van de rookstatus, de bloeddrukmeting, bloedspiegels voor totale cholesterol, leeftijd en sekse schat u het risico in dat uw patiënt binnen de tien jaar een eerste cardiovasculair accident doormaakt. Is de kans vijf procent of hoger, dan is de gevarenzone groot genoeg om een statine te rechtvaardigen - zo luidt het.Nogal wat patiënten vallen in een 'grijze zone' ze hebben een 'matig verhoogd' risico met SCORE - dat is ergens tussen de twee en de vier procent. Misschien onderschat SCORE hun risico en zouden ze beter wel een statine krijgen. En misschien vertonen patiënten met een SCORE van vijf procent of meer, die nu een statine nemen, eigenlijk een minder hoog risico en zouden ze dat pilletje eigenlijk kunnen laten vallen.AtheroscleroseSommige methoden om atherosclerose op te sporen, leveren een belangrijke correctie op op het SCORE-algoritme. Dat wil zeggen dat meer dan 15% van de groep die volgens SCORE een matig risico lopen, door deze test eigenlijk ondergebracht worden in de groep met laag risico of met hoog risico.De 'coronairecalciumscore' (CCS) springt er bovenuit. Hiermee wordt tussen de 22 en de 55% van de patiënten uit de 'grijze zone' in een andere risicoklasse gebracht. Maar voor deze test is wel een CT-scan nodig.Maar wat brengt die correctie juist op? Maakt ze een betere behandeling mogelijk met een betere uitkomst voor de patiënt? Het KCE ging op zoek naar onderzoek dat op deze vraag een antwoord biedt. Vele studies bleken naast de kwestie, en andere leverden geen betrouwbare resultaten op.Klinisch inzichtMeer onderzoek is nodig, aldus het KCE. Maar volgens het Kenniscentrum loont het vooral de moeite eerst SCORE zelf eens te herbekijken. Dat algoritme houdt geen rekening met een aantal risicofactoren die nochtans gemakkelijk vast te stellen of te bevragen zijn.Voor centrale obesitas meet je de buikomtrek. Heeft de patiënt nog veel beweging of lijdt hij vooral een zittend leven? Heeft hij nog veel sociaal contact? Wanneer een van de ouders tamelijk jong een hartaandoening kreeg, kun je het risico volgens SCORE dubbel rekenen.De voordelen van meer technische onderzoeken moet je eigenlijk tegen de 'verbeterde' SCORE afwegen. Eerst het klinisch inzicht van de arts beter benutten, en dan de meerwaarde van deze technisch onderzoeken ernstig evalueren, vindt het KCE.