...

Iedereen met interesse in de gezondheidszorg kan onderwerpen voorstellen: organisaties, instellingen, beleidsmakers maar ook gewone individuen. Voorstellen worden ingediend via een online-formulier, dat voor 15 september moet worden ingevuld.Het KCE werkt met prioritaire thema's die worden afgesproken met een aantal vaste partners: het Riziv, de FOD Volksgezondheid, het WIV, de HGR,...Onderzoeksvoorstellen die passen binnen deze thema's krijgen voorrang. Andere voorstellen maken minder kans, maar zijn ook niet uitgesloten.Voor informatie over de prioritaire thema's en de manier waarop de selectie verloopt, klikt u hier.