...

Iemand met een chronische ziekte of een ziekte die de levensverwachting verkort, moet vaak een hogere premie betalen voor een schuldsaldoverzekering, en wordt soms geweigerd door een verzekeraar. Sinds 2019 geldt in België daarom het 'recht om vergeten te worden'. Dat maakt het gemakkelijker voor personen met bepaalde chronische aandoeningen of die genezen zijn van bepaalde kankers om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, onder een aantal voorwaarden en na een bepaalde tijdsduur. De betrokken ziekten en voorwaarden worden vermeld in twee officiële lijsten, de zogenaamde referentieroosters, die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) regelmatig opnieuw moet beoordelen.Diabetes onderzochtKCE-onderzoekers hebben nu onderzocht of diabetes type 1 (DT1) kan worden opgenomen in de referentieroosters. De onderzoekers gingen eerst na in welke mate DT1 de mortaliteit en levensverwachting beïnvloedt, zowel internationaal als in België. De Belgische analyse is gebaseerd op een databank met de administratieve gegevens van bijna 40.000 Belgische patiënten met DT1. De onderzoekers onderscheidden vier subgroepen: patiënten zonder complicaties (60%), patiënten die behandeld worden met RAAS-inhibitoren (30%), patiënten met retinopathie (9%) en patiënten met ernstig chronisch nierfalen (1%).De analyse toont aan dat Belgen met DT1 een hogere mortaliteit hebben dan de algemene bevolking van dezelfde leeftijd, en geslacht en wonend in dezelfde regio. Deze oversterfte is over het algemeen wel laag (3,3 meer sterfgevallen per 1000 inwoners), behalve bij patiënten met ernstig chronisch nierfalen (32,7 meer sterfgevallen per 1000 inwoners).Mogelijke aanpassingenOp basis van de analyses doet het KCE een aantal voorstellen voor de opname van DT1 in de referentieroosters. Ze hebben enkel betrekking op de groep met een beperkt hoger risico, namelijk patiënten zonder complicaties, met RAAS-inhibitoren of met retinopathie.Voor personen zonder diabetes-relateerde complicaties zijn er twee mogelijkheden: een beperking van de maximaal toegelaten premieverhoging, afhankelijk van de leeftijd van de verzekeringnemer en de duur van de lening; of een solidariteitsmechanisme waarbij de premieverhogingen gespreid worden over iedereen die een schuldsaldoverzekering afsluit bij een bepaalde verzekeraar.Voor patiënten met diabetes-gerelateerde complicaties, behalve deze met ernstig chronisch nierfalen, beveelt het KCE maximale premieverhogingen aan, omdat bij deze personen de oversterfte groter is dan bij patiënten zonder complicaties. Het beveelt ook aan om niet de factor 'gebruik van RAAS-inhibitoren' te gebruiken, maar wel een aantal klinische parameters. Het gebruik van RAAS-inhibitoren op zich geeft onvoldoende informatie over het risiconiveau van de individuele patiënt.Meer solidariteit?Daarnaast is er de vraag of een solidariteitsmechanisme zou moeten worden ingevoerd. In dat geval zouden DT1-patiënten (met of zonder complicaties) geen verhoogde premie meer betalen omwille van hun verhoogde gezondheidsrisico. Het risico voor deze patiënten zou dan worden gedragen door iedereen die een schuldsaldoverzekering afsluit. Het aantal complicaties en de oversterfte blijft immers relatief laag bij DT1-patiënten van 20 tot 49 jaar (de groep die het meest schuldsaldoverzekeringen afsluit) en hun levensverwachting, die dicht bij die van de algemene bevolking ligt, is meestal langer dan de looptijd van de verzekering.Deze aanpak heeft echter het nadeel dat de basispremies voor alle verzekerden kunnen stijgen, stelt het KCE. Een mogelijk gevolgd is dat iemand zonder een hoger risico en met een bescheiden inkomen een hogere premie moet betalen, om te voorkomen dat de premie voor een diabetespatiënt in een financieel betere situatie wordt verhoogd. Voordat een dergelijk mechanisme wordt ingevoerd, zouden eerst de gevolgen en precieze voorwaarden zorgvuldig moeten worden bestudeerd.De voorstellen van het KCE worden verder onderzocht door het Opvolgingsbureau voor de Tarifering Schuldsaldoverzekering, dat een advies zal overmaken aan de beleidsmakers.