...

Bij herstelgerichte zorg komt het erop aan de patiënten te helpen om zo snel mogelijk weer de draad van hun leven op te pikken. Daarbij wordt ingezet op een goede interactie tussen de hulpverleners binnen en die buiten het ziekenhuis.Voor deze projectoproep 'Een andere kijk op psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis op maat van de gebruiker' werd 560.000 euro vrijgemaakt uit het Fonds Julie Renson én het Fonds Koningin Fabiola, aangevuld met middelen van de KBS.In Vlaanderen steunt de KBS zo zeven projecten, in Brussel 3 en in Wallonië 4. Het gaat om evenveel Franstalige als Nederlandstalige projecten. Die hebben gemeen dat ze inzetten op het helpen samenwerken van de professionals in het ziekenhuis enerzijds, en 'externe' organisaties anderzijds. Een overzicht van de projecten in Vlaanderen: