...

Het verbod blijft zes maanden geldig en past binnen de noodmaatregelen tegen de pandemie.De snelle tests in vitro kunnen IgM, IgG, IgA of andere antistoffen in het bloed tegen het coronavirus opsporen. Het resultaat kan gewone gebruikers makkelijk misleiden, zo luidt de motivering voor het verbod in het KB.Het resultaat kan negatief zijn als de patiënt wel al besmet is maar nog geen seroconversie heeft doorgemaakt.De tests zouden ook vals-positieve resultaten kunnen geven. De specificiteit is niet aangetoond.Gebruikers hebben niet de wetenschappelijke kennis die hen in staat stelt het resultaat juist te beoordelen, stelt het KB.Dat kan tot verkeerde acties leiden op een moment dat men alles tewerk stelt om een verspreiding van het virus tegen te gaan.Daarom worden de tests (we vonden al een enkel aanbod op het internet) met onmiddellijke ingang verboden. Marc Moens (BVAS) die ons op de publicatie wees, juicht het verbod ook toe.