...

De ministerraad van 29 september jl. keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de derdebetalersregeling mogelijk maakt wanneer de huisarts zijn patiënt verzorgt in een psychiatrisch ziekenhuis.Een patiënt die is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis kan, zoals iedereen, klachten hebben over lichamelijke kwaaltjes en aandoeningen. Door een nieuwe regeling zou hij zijn gewone huisarts kunnen consulteren, en wordt dit dan terugbetaald. Dat idee werd al een aantal jaren geleden gelanceerd, maar op de website van het Riziv vinden we geen nomenclatuurnummer daarvoor.Hoe kan een derdebetalersregeling goedgekeurd worden voor een prestatie die nog steeds niet officieel erkend wordt? Navraag bij het Riziv leert dat ook het KB dat dit consult terugbetaalbaar maakt, zo goed als klaar is. Het moet nog aan de Raad van State worden voorgelegd.Het KB voert drie nieuwe nomenclatuurnummers in. Het tarief zou hetzelfde zijn als dat voor een huisbezoek.