...

Het nieuwe KB stelt dat S2-centra de laatste drie jaar voor hun erkenning jaarlijks minstens 50 trombectomieën moeten hebben uitgevoerd. Hetzelfde criterium geldt bij de verlenging van de erkenning.Bovendien moeten twee S2-centra in vogelvlucht minstens 25 km van elkaar gelegen zijn. Die minimumafstand moet zorgen voor een voldoende spreiding van de S2-centra over het gehele grondgebied, zodat de aanrijtijden niet te hoog oplopen.Een uitzondering is het Brussels Gewest, waar er een minimumafstand geldt van 8 km (het KB noemt het Brussels gewest niet bij name, maar heeft het over een Gewest met meer dan 7.000 inwoners per km2). Een andere uitzondering is de taalgrens: de minimumafstand geldt alleen tussen centra waarvoor dezelfde overheid bevoegd is.De bevoegde overheden (Gemeenschappen) kunnen elk maximum acht S2-centra erkennen.Raad van StateHet in het Staatsblad van 22 november 2022 gepubliceerde KB (KB van 20 september 2022) moet de patstelling doorbreken die is ontstaan doordat twee Vlaamse ziekenhuizen een beroep aantekenden bij de Raad van State tegen het KB van 16 december 2018.Het KB uit 2018 stelde dat in heel België maximum 15 S2-centra een erkenning kunnen krijgen: 7 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 5 in Wallonië. Het 'Verslag aan de Koning' bij het pas gepubliceerde KB stelt vast dat de Raad van State zich nog altijd niet heeft uitgesproken over het beroep dat de twee ziekenhuizen aantekenden.De normen voor de zorgprogramma's werden vastgelegd door het KB van 19 april 2014. Dat maakte een onderscheid tussen S1-centra en S2-centra. Alleen S2-centra kunnen gespecialiseerde interventionele technieken (met name trombectomie) toepassen. Die procedures vragen expertise en daarom wil men de ingrepen niet over te veel centra verspreiden.Tijdelijke maatregelenHet nieuwe KB zorgt ervoor dat de expertise voldoende geconcentreerd wordt door een minimumaantal ingrepen vast te leggen per centrum: minstens gemiddeld 50 ingrepen per jaar over een periode van drie jaar, dus.Een uitzondering wordt gemaakt voor een nieuw centrum dat opstart - in een gebied dan waar nog geen andere centra gelegen zijn. Dat S2-centrum mag de eerste twee jaar minder dan 50 trombectomieën uitvoeren, op voorwaarde dat in het derde jaar dat minimumaantal wel gehaald wordt.Het nieuwe centrum moet bij de opstart de medische ervaring en de te verwachten evolutie documenteren in een 'omstandige motivering'. Een aanvraag heeft ook alleen maar zin als de overheid die het centrum moet erkennen, nog geen acht centra heeft erkend.Het KB van 20 september 2022 voert ook een nieuwe bepaling in die verbiedt dat de activiteiten van één S2-centrum gespreid worden over twee vestigingen van hetzelfde ziekenhuis, of van de ziekenhuisassociatie. Dat zou immers ook zorgen voor verdunning van de expertise.S2-centra die hun activiteit over twee vestigingsplaatsen spreiden (die voor de rest elk aan de programmatienormen voldoen) krijgen nog twee jaar de tijd om hun activiteit op een van beide vestigingsplaatsen samen te brengen.De bedoeling is dat S2-centra met de S1-centra errond een netwerk vormen. Dankzij het nieuwe KB kan dus eindelijk de beroertezorg in ons land goed uitgebouwd worden.