...

Vandaag kwam het overlegcomité van de federale minister en de gemeenschapsministers van volksgezondheid samen over de contingentering. Daar is beslist om de zaak nader te bespreken in een werkgroep met de betrokken ministers/kabinetten, zo meldt ons de woordvoerster van minister Jo Vandeurzen. Tot het volgende overlegcomité samenkomt, wordt het KB over de contingentering opgeschort.Er komt dus toch nog beweging in het dossier.