...

Zoals Artsenkrant al meldde (zie AK 2138) vroeg het kabinet een 'dringende behandeling' van het KB. Het werd op 3 februari ondertekend en staat nu vandaag in het Staatsblad. Het KB gaat retroactief in vanaf 1 oktober 2009. Voor prestaties tijdens het weekend konden specialisten in 2010 rekenen op wachthonoraria van 329,03 euro. Op een feestdag die buiten het weekend viel, was dat 197,42 euro; een feestdag op vrijdag of maandag bracht 131,61 euro op. Deze honoraria zijn indexeerbaar.Het KB over de permanentiehonoraria voor pediaters ligt eveneens klaar voor publicatie. Dat gaat in met terugwerkende kracht van 1 juli 2010.En ook het koninklijk besluit over het gmd-plus zou in kannen en kruiken zijn. Het heeft nu alle politieke stadia gepasseerd en zal weldra verschijnen. Het gaat om een budget van 22,5 miljoen euro.