...

Over hooguit twee weken verschijnt het KB in het Staatsblad. Dat is nu zeker, omdat het kabinet een 'dringende behandeling' vroeg.Positief nieuws dus voor de specialisten die al bijna een jaar wachten op de uitbetaling van hun beschikbaarheidshonoraria. U herinnert zich immers nog dat het eerdere KB vernietigd werd door de Raad van State. Reden was de beperkte toepassing op 11 welbepaalde specialismen, wat een discriminatie betekende voor de andere. Het nieuwe KB preciseert niet meer welke specialismen van de regeling genieten. Het legt gewoon een plafond op van 11 specialismen.Voor prestaties tijdens het weekend konden specialisten in 2010 rekenen op wachthonoraria van 329,03 euro. Op een feestdag die buiten het weekend viel, was dat 197,42 euro; een feestdag op vrijdag of maandag bracht 131,61 euro op. Deze honoraria zijn indexeerbaar.