...

Het Riziv krijgt voor 2021 een dotatie van 839.772.000 miljoen euro voor de coronauitgaven. Dat moet onder meer de kosten dekken voor de triagecentra, vergoedingen voor het persoonlijk beschermingsmateriaal van zorgverleners, terugbetaling van coronatests,...Het gaat om maatregelen van het KB20 van maart vorig jaar, waarvan de verlenging voor dit jaar werd mogelijk gemaakt door het KB33 van juni vorig jaar. De ministerraad keurde vrijdag ook de bedragen goed voor de administratiekosten van de vijf landsbonden van de ziekenfondsen.Tezamen krijgen de ziekenfondsen dit jaar 1.120.916.000 euro - voor het jaar 2020 krijgen ze 1.084.478.000 euro.De 'kas' voor geneeskundige verzorging van HR Rail krijgt daarnaast nog 19.885.000 euro voor dit jaar (19.239.000 euro voor vorig jaar).