...

De directie van de instelling moet beslissen of ze al dan niet de dekking voor electieve abortus zal verwijderen uit het gezondheidszorgplan voor leden van de faculteit en de staf, rapporteert de New York Times. De katholieke identiteit van de instelling zou daardoor op de helling kunnen worden gezet, vrezen sommigen.