...

Het schrijven aan de administrateur-generaal van het Riziv werd dit weekend verstuurd. Het Kartel voegt er een kopie bij van een brief waarmee een ziekenfonds zijn patiënt over de regeling op de hoogte brengt. Het ziekenfonds gaat te kort door de bocht, voert het artsensyndicaat aan: "De manier waarop de brief is opgesteld suggereert dat de derdebetalersregeling altijd moet worden toegepast op eenvoudig verzoek van de patiënt."Dat leidt dus tot heel wat misverstanden op het terrein, temeer "omdat niemand het nodig gevonden heeft om ook de artsen op de hoogte te brengen van deze nieuwe regeling".Weliswaar stuurde het Riziv half mei een bericht rond dat er onder meer op wees dat de derdebetalersregeling bij patiënten met het statuut 'chronisch zieke' mogelijk werd, maar nog niet verplicht is. Maar Kartel vindt dit onvoldoende, vele artsen zijn nu onzeker en ongerust. De ziekenfondsen moeten hierover duidelijker communiceren, stelt het artsensyndicaat.Voordat de derdebetalersregeling voor mensen met het statuut chronisch zieke echt mogelijk is, moet men nog een aantal zaken regelen, stipt de brief nog aan: - de arts moet de waarborg hebben dat hij vergoed wordt, ook al blijkt de patiënt niet 'in regel' te zijn; - er moet een uniform remgeld komen in plaats van de huidige, ingewikkelde regeling; - de derdebetalersregeling kan pas verplicht worden voor een consultatie - en niet voor een huisbezoek - als er een eenvoudig elektronisch systeem voor beschikbaar is (de verplichting zou gelden vanaf 15 januari: het beloofde elektronische systeem moet dan ook operationeel zijn).