...

De vertegenwoordigers van Kartel stemden ook tegen het begrotingsvoorstel van de ziekenfondsen. De doorgedreven besparingsmodus is er verantwoordelijk voor dat er geen enkel toekomstperspectief geboden wordt, stelt voorzitter Reinier Hueting.Het GMD van de huisarts versterken om multidisciplinaire samenwerking mogelijk te maken en naar een betere zorg voor chronische patiënten te gaan? Dr. Hueting herinnert eraan dat Kartel vorig jaar al voorstelde om voor patiënten die complexe zorg nodig hebben, het GMD-forfait op te trekken."Een schuchtere poging om in die richting te gaan was de transformatie van de diabetespas in een 'voortraject' diabetes, met registratie van een aantal gegevens over diabetespatiënten in het GMD. Maar dat KB is nog altijd niet verschenen. Een jaar is verloren gegaan. We kennen deze groep patiënten ondertussen nog altijd niet."En Hueting herinnert er aan wat er met gereserveerde maar onbenutte bedragen gebeurt. "De regering pikt ze in. 'Dank u, dit is voor mij'".