...

De Wet diverse bepalingen van 18 mei 2022 haalt de vergoeding van 'het medisch advies naar aanleiding van een indiviueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde' uit het experimentele kader (artikel 56) en maakt er een medische prestatie van (met een uitbreiding van de lijst van vergoedbare prestaties in artikel 34 van de ).Wachten op KBDezelfde wet voert ook een vergoeding in voor de arts die een euthanasie uitvoert, maar voordat die er effectief komt, moet er eerst een uitvoerings-KB komen. Daarop is het nog wachten. ASGB/Kartel wijst erop dat de vorige voorzitter van dit artsensyndicaat, dokter Reinier Hueting, eind 2019 deze vergoeding in het akkoord voor 2020 liet opnemen. Maar vier jaar later is de vergoeding er dus nog niet.Kartel stelt uitdrukkelijk dat het uitvoerings-KB er nu gauw moet komen.Snellere uitbetalingMaar er is dus ook wel goed nieuws. Doordat het experimentele karakter van de de vergoeding voor een advies verdwijnt, komt er ook een nieuwe overeenkomst met het Consortium van LEIF en EOL. Daarbij gebeuren er een aantal aanpassingen. Zo kan het Consortium het geld voor de vergoedingen voortaan om de twee maanden aan het Riziv factureren. Het krijgt niet langer een bedrag als voorschot - met een afrekening op het eind van het jaar.Verwacht wordt dat de artsen daarmee voor hun advies ook sneller de vergoeding zullen ontvangen.Die vergoeding bedraagt thans 192 euro maar zal jaarlijks worden geïndexeerd - al blijft die indexering nog afhankelijk van het akkoord daarover binnen de Nationale Commissie. OpleidingDe rol van het Consortium verandert niet. Artsen moeten om recht te hebben op een vergoeding op een lijst worden opgenomen. Een comité van 12 personen, die het Consortium aanstelt maar waarin de verschillende levensbeschouwingen moeten zijn vertegenwoordigd, ziet toe op wie er op die lijst komt - of verdwijnt.Om op de lijst te komen zal men voortaan wel een kwaliteitsvolle opleiding moeten hebben gevolgd - "evenwaardig verworven kennis" is geen aanvaard criterium meer.Het Consortium moet voortaan maar om de twee jaar een rapport opmaken in plaats van ieder jaar.Gaten dichtenHet vorige akkoord met het Consortium liep vijf jaar - van 17 maart 2014 tot 1 april 2019. Het is nooit verlengd maar de betrokken partijen zetten het stilzwijgend voort. Een overgangsbepaling zorgt voor een uitdrukkelijke verlenging van het oude akkoord tot begin dit jaar, en dicht zo een juridisch vacuum.Het bedrag van de vergoedingen uit het vorige akkoord kwam uit een 'gesloten enveloppe' - de uitgaven daarvoor konden dus het gereserveerde maximumbedrag niet overschrijden. Dit bedrag was berekend op 1.600 adviezen per jaar. In 2017 waren er nog 'maar' 1.436 adviezen. Maar in 2019 werden er een eerste keer al meer adviezen uitgebracht, namelijk 1.787. In 2021 en (volgens de gegevens opgevraagd bij het Consortium) in 2022 ging het al om meer dan 1.900 adviezen per jaar.(Lees verder onder de grafiek.)Geld bijpassenVoor 2023 gaat men uit van een verdere groei van het aantal adviezen tot in totaal 2.015 - waarvoor een bedrag wordt uitgetrokken van 387.000 euro.Om het tekort dat het Consortium de voorbije jaren heeft opgebouwd te overbruggen, is een bedrag van 124.000 euro gevonden.Van waar komt dat bedrag? Van het geld dat was opzijgezet voor een vergoeding van de uitvoering van euthanasie. Verwacht wordt dat het uitvoerings-KB waar Kartel/ASGB om vraagt er wel niet zal zijn voor 1 juli van dit jaar. Dus kan men de helft van het daarvoor gereserveerde bedrag (248.000 euro) inpikken.