...

"Het ASGB is enigszins verwonderd dat de Orde der Artsen zich buiten het haar strikt toegemeten terrein van de deontologie waagt", luidt het in een mededeling van Kartel/ASGB. De Orde stelt een normatief kader voor met een wettelijke verplichting voor de patiënt om een GMD-houdend arts te kiezen. De GMD-houdend arts wordt er dan verder mee belast een Sumehr voor de patiënt op te stellen.Sumehr niet zaligmakend De bekommernis over de uitbreiding van een geïntegreerd patiëntendossier en de veralgemening van het GMD apprecieert Kartel wel. Maar het Sumehr is hier niet de zaligmakende oplossing. En de uitbreiding van het GMD naar de hele bevolking moet de overheid voor Kartel/ASGB vooral stimuleren door het remgeld voor patiënten zonder GMD aanzienlijk te verhogen.De inzage in een Sumehr ontslaat de arts niet van de verantwoordelijkheid om zelf een anamnese en een klinisch onderzoek uit te voeren, luidt het verder.In het ziekenhuis is vandaag een geglobaliseerd elektronisch patiëntendossier een belangrijke voorwaarde om nog te kunnen werken.Om de gegevens over de echelons te kunnen delen is het verder logisch dat de huisarts van de patiënt al die medische gegevens verder verzamelt.GMD verbeterenMaar de keuzevrijheid van de patiënt moet ook behouden blijven, vindt ASGB/Kartel. De patiënt mag door zijn GMD-houdend arts niet 'gegijzeld' kunnen worden.Dit artsensyndicaat pleit met het oog daarop voor aanpassingen in de regels voor het GMD:Verder moet werk gemaakt worden van de kwalitatieve verbetering van het GMD en van een betere gegevensuitwisseling tussen artsen, binnen en tussen de echelons.